Serviciul de Ambulanţă Vâlcea este o unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi a Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea, având în structura sa:

 • un compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic
 • un compartiment pentru consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat.
Compartimentul pentru asistenţă medicală de urgenţă funcţioneaza în regim de lucru continu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă.

Începând cu data de 25 ianuarie 2013, Serviciul de Ambulanta Valcea a implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR ISO 9001:2008.
Prin implementarea acestui standard, conducerea unităţii se angajează pentru:

 • satisfacerea cerinţelor (nevoilor) clienţilor (pacienţi, beneficiari) şi a celorlalte parţi interesate;
 • asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzatoare a tuturor proceselor şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
 • conformarea cu cerinţele legale în vigoare şi cu alte cerinţe aplicabile activităţii specifice;
 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.
Ca unitate medicală specializată, autorizată şi evaluată, care acordă servicii medicale de urgenţă şi de transport sanitar SAJ Vâlcea este obligată, dupa caz:
 • sa acorde ingrijiri medicale de urgenta, in caz de boala sau accident, din momentul solicitării sau de la locul accidentului si pâna la rezolvarea stării de urgenţă, in limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale in vigoare;
 • sa asigure prezenta personalului medico-sanitar conform legii;
 • sa informeze unitatea sanitara la care transporta pacientul cu privire la investigaţiile si tratamentele efectuate;
 • sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescripţii medicale, dupa caz, conform normelor;
 • sa asigure servicii medicale de urgenta, utilizand mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective;
 • sa introduca monitorizarea apelurilor.
Serviciul de Ambulanta Valcea are sediul central in Râmnicu Vâlcea, cinci substaţii de ambulanţă la Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Brezoi, Bălceşti şi cinci puncte de ambulanţă la Călimăneşti, Lădeşti, Voineasa, Sineşti şi Tetoiu, care asigură o acoperire eficientă a întregului teritoriu al judeţului Vâlcea.