Serviciul de Ambulanta Valcea

 
 

Prima pagina

♦ Despre noi

Dotari

Servicii

Informatii publice

Legaturi utile

Prim ajutor

Informatii utile

 


Despre noi

          Serviciul de Ambulanţă Vâlcea este o unitate sanitară publică de importanţă strategică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea departamentului de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice şi a Autorităţii de Sănătate Publică Vâlcea, având în structura sa un compartiment pentru asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat, cu echipaje medicale de urgenţă, cu sau fără medic şi un compartiment pentru consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat. Compartimentul pentru asistenţă medicală de urgenţă funcţioneaza n regim de lucru continuu, în aşteptarea solicitărilor de asistenţă medicală de urgenţă.

Este condus de un comitet director format din:

 • Manager general Dr.Pădureanu Dan-Constantin;

 • Director medical - vacant

 • Director economic Ec.Bolovan Nicolae

 • Director tehnic - vacant

 • Asistent şef Bădoi Cătălin Constantin

 • Purtător de cuvânt Dr.Popescu Adrian - tel.0786526458

          Începând cu data de 25 ianuarie 2013, Serviciul de Ambulanta Valcea a implementat un sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR ISO 9001:2008.

          Prin implementarea acestui standard, conducerea unităţii se angajează pentru:

 • satisfacerea cerinţelor (nevoilor) clienţilor (pacienţi, beneficiari) şi a celorlalte parţi interesate;

 • asigurarea infrastructurii şi a unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzatoare a tuturor proceselor şi a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;

 • conformarea cu cerinţele legale în vigoare şi cu alte cerinţe aplicabile activităţii specifice;

 • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

 

          Ca unitate medicală specializată, autorizată şi evaluată, care acordă servicii medicale de urgenţă şi de transport sanitar SAJ Vâlcea este obligată, dupa caz:

 • sa acorde ingrijiri medicale de urgenta, in caz de boala sau accident, din momentul solicitării sau de la locul accidentului si pâna la rezolvarea stării de urgenţă, in limita competenţelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale in vigoare;

 • sa asigure prezenta personalului medico-sanitar conform legii;

 • sa informeze unitatea sanitara la care transporta pacientul cu privire la investigaţiile si tratamentele efectuate;

 • sa elibereze adeverinte medicale de urgenta, certificate constatatoare de deces, prescripţii medicale, dupa caz, conform normelor;

 • sa asigure servicii medicale de urgenta, utilizand mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzator situatiei respective;

 • sa introduca monitorizarea apelurilor.
   

          Serviciul de Ambulanta Valcea are sediul central in Râmnicu Vâlcea, cinci substaţii de ambulanţă la Rm.Vâlcea, Drăgăşani, Horezu, Brezoi, Bălceşti şi cinci puncte de ambulanţă la Călimăneşti, Lădeşti, Voineasa, Sineşti şi Tetoiu, care asigură o acoperire eficientă a întregului teritoriu al judeţului Vâlcea.

 

          Personalul medical operativ este format din 20 medici, 91 asistenţi, 9 operatori registratori de urgenţă - pregătiţi pentru identificarea c t mai corectă a diagnosticului prezumtiv şi 93 şoferi - ambulanţieri.

 

          Serviciul de Ambulanta Valcea asigură servicii de:

 • transport medical asistat - transportul de urgenţă al pacienţilor care necesită monitorizare si ingrijiri medicale pe durata transportului, asigurate de medic sau asistent medical, utiliz nd ambulanţe tip B sau C;

 • transport sanitar neasistat - transportul pacientilor care nu se află in stare critică si nu necesită monitorizare şi ngrijiri medicale speciale pe durata transportului. Transportul sanitar neasistat se efectuează cu ambulanţe tip A1 sau A2, precum si cu alte tipuri de autovehicule dec t ambulanţele tip B si C, aflate in dotarea serviciilor de ambulanţă.

 

          Serviciul de Ambulanta Valcea are un parc auto compus din 35 ambulanţe, avind echipajul format in funcţie de felul solicitării, din 1, 2 sau 3 persoane, sunt trimise in teritoriu pentru a rezolva solicitările populaţiei. Tipurile de ambulanţe se clasifica astfel: Tip C (2), Tip B1/B2 (20), Tip A1/A2 (11), Consultaţii la domiciliu (4).
 

     http://www.ambulantavalcea.ro

 

2008 Serviciul de Ambulanta Valcea. Website optimizat pentru Internet Explorer la rezolutie de 1024x768.