Card image

Regulamentului privind protecţia datelor persoanelor fizice (nr. 2016/679/UE)

Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea este preocupat de confidenţialitatea şi securitatea datelor tale personale, de aceea dorim să ştii că începând din 25 mai 2018 ne vom alinia prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor persoanelor fizice (nr. 2016/679/UE).

Pentru a fi mai bine informat cu privire la modalitatea în care colectăm datele tale personale, cum le folosim, dacă le dezvăluim altora şi cum le păstrăm în siguranţă, precum şi pentru a şti care sunt drepturile tale în noul context legal, îţi trimitem mai jos o sumarizare a modului în care îţi prelucrăm datele.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare, date de contact, pe care le obținem de la tine, prin sistemul national 112 , de la unitatile sanitare , medici de familie , colectarea informațiilor completate pe tablete in sistemul de telecomunicatii speciale sau din alte surse.

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scop medical de urgenta, și legal (ex: pentru a-ți verifica identitatea și a ne îndeplini obligațiile legale în ceea ce priveste tratamentul de urgenta pentru a comunica informații autorităților în drept in caz de accidente, pentru exercitarea de transporturi care nu se pot realize altfel decat cu autosanitare, pentru interese legitime (ex constituire parte civila in anumite situatii).

Incepând din 25 mai 2018, te poți adresa pe fax 0250731030, telefon 0250731030 , mail : ambulantavalcea@yahoo.com.

Pe lângă drepturile existente în prezent, Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le ai:

Dreptul de acces - poți obține din partea operatorului o confirmare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și informații cu privire la modalitatea în care sunt prelucrate datele tale;

Dreptul la portabilitatea datelor - poți solicita să primești, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

Dreptul la opoziție - te poți opune prelucrării datelor atunci când prelucrarea are în vedere un interes legitim al operatorului;

Dreptul la rectificare - poți solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor inexacte;

Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita ca operatorul să îți șteargă datele personale, printre altele în situația în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau ți-ai retras consimțământul și nu mai există niciun temei juridic pentru prelucrare;

Dreptul la rectificare - poți cere restricționarea prelucrării datelor, în special dacă contești exactitatea lor;

Dreptul de a depune plângere - poți apela la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal în situația în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile;

Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul tău, ți-l poți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate - poți solicita intervenția umană, îți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia, solicitând operatorului o analiză individuală și personalizată.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau la adresa de e-mail ambulantavalcea@yahoo.com furnizând suficiente informații care să permită identificarea ta.

Informațiile extinse privind prelucrarea datelor cu caracter personal vei putea regăsi, începând cu 25 mai 2018, pe site-ul Ambulanta Valcea, în secțiunea Prelucrarea datelor personale.