GHIDURILE DE RESUSCITARE 2015

Nici o parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub nici o formă si prin nici un mijloc electronic, mecanic, de fotocopiere, înregistrare sau de orice alt tip, fără acordul anterior scris al ERC. Disclaimer:
Autorii şi editura nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un prejudiciu şi/ sau distrugere provocata persoanelor sau bunurilor ca urmare a raspunderii pentru publicatie, neglijenta sau in alt mod, sau ca urmare a utilizării sau aplicării oricăror metode, produse, instrucţiuni, recomandări sau idei conţinute în acest material.
Această publicaţie reprezintă traducerea Ghidului original ERC din 2015.Traducerea a fost realizată de către şi sub supravegherea Consiliului Naţional de Resuscitare din România (CNRR), exclusiv responsabil pentru conţinutul său.
Pentru orice neclarităţi legate de acurateţea informaţiei cuprinse în acest material, vă rugăm să consultaţi varianta în engleză a ghidului ERC, care reprezinta varianta oficială a documentului.
Orice discrepanţe sau diferenţe apărute în varianta tradusă nu pot fi imputate ERC şi nu au nici un efect juridic pentru conformitate sau de executare

Ghiduri resuscitare ..